790 757 765 biuro@viasigni.pl

Choć progi zwalniające z założenia mają zapewniać należyte bezpieczeństwo, zdarzają się sytuacje, w których są one uciążliwe dla kierowców i mieszkańców. Progi zwalniające blisko domu mogą okazać się sporym utrudnieniem, dlatego warto znać prawo i przepisy dotyczące odległości progów zwalniających od budynku, aby uniknąć nieprzyjemnych i utrudniających codzienne życie sytuacji. Dowiedz się więcej!
Próg zwalniający – w jakiej odległości od budynku?

Mimo że progi zwalniające mają za zadanie ograniczać prędkość, zdarzają się sytuacje, w których z faktu ich zamontowania wynika wiele utrudnień. Gdy odległość progu zwalniającego od budynku jest zbyt mała, może wiązać się to z zakłócaniem codziennego życia mieszkańców, np. poprzez drgania i hałas, które utrudniają odpoczynek, a dodatkowo mogą sprawiać szczególne problemy w godzinach nocnych. Z tego powodu próg zwalniający powinien znajdować się w odległości minimum 25 metrów od najbliższego budynku – tyczy się to nie tylko zabudowy mieszkalnej, ale także użytkowej. Jeśli odległość progu zwalniającego od budynku, w szczególności od domu, jest mniejsza, stanowi to wystarczającą przesłankę do tego, by taki próg zdemontować.

Czytaj także: Jak bezpiecznie przejeżdżać przez progi zwalniające?

Próg zwalniający – odległość od skrzyżowania

próg zwalniający przy pasach

Wbrew pozorom, w przypadku progu zwalniającego odległość od budynku nie jest jedynym ograniczeniem. Kwestie prawne związane z ustawianiem progów zwalniających zostały ustanowione już dość dawno – uregulowało je Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2003 roku. Wśród wprowadzonych ograniczeń znajduje się między innymi zakaz montowania progów zwalniających na drogach krajowych, wojewódzkich i ekspresowych oraz na ulicach wyjazdowych dla służb takich jak straż pożarna czy pogotowie ratunkowe. Na drogach, którymi poruszają się autobusy miejskie, mogą być stosowane tylko progi wyspowe. Rozporządzenie uregulowało też kwestie odległości od innych elementów infrastruktury. Wedle tych ustaleń prawnych odległość progu zwalniającego od skrzyżowania musi wynosić co najmniej 40 metrów. Takie rozwiązanie jest nie tylko bezpieczne, ale przede wszystkim zapobiega powstawaniu przestojów na drodze. Rozporządzenie nie reguluje jednak wyłącznie tej odległości – określono w nim również inne aspekty. Dla przykładu próg zwalniający nie może zostać zamontowany bliżej niż w odległości 30 metrów od przejścia dla pieszych. Nie powinien on także być umieszczony w odległości mniejszej niż 25 metrów od wiaduktu czy 20 metrów od przejazdu kolejowego. W przypadku przejazdu tramwajowego odległość zmniejsza się do 15 metrów.

Czytaj:  Czy samowolne postawienie znaku drogowego to wykroczenie?

Zdecydowanie warto wiedzieć, w jakiej odległości od budynku oraz innych elementów infrastruktury może znajdować się próg zwalniający.

Tag: progi zwalniające przepisy

Kliknij aby ocenić
woj. podkarpackie, Rzeszów