790 757 765 biuro@viasigni.pl

Znaki drogowe pełnią niezwykle ważną funkcję w zakresie utrzymania bezpieczeństwa na drogach. To one wraz z innymi elementami infrastruktury, np. oświetleniem, regulują ruch pieszych i pojazdów. Przepisy prawa powszechnie obowiązującego zawierają regulacje dotyczące obowiązków i uprawnień związanych z oznakowaniem dróg. W artykule odpowiadamy na pytania, kto może umieszczać znaki drogowe, a także kto odpowiada za ich utrzymanie w nienaruszonym stanie.

Kto zarządza ruchem na drogach?

Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo o ruchu drogowym za zarządzanie ruchem na drogach odpowiedzialni są:

 • w przypadku dróg krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
 • w przypadku dróg wojewódzkich – marszałek województwa,
 • w przypadku dróg powiatowych i gminnych – starosta,
 • w przypadku dróg publicznych położonych w miastach (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych) – prezydent,
 • w przypadku dróg wewnętrznych – zarządca.

Należy również pamiętać, że Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad może powierzyć zadania związane z ruchem na drogach krajowych marszałkowi województwa.

Kto odpowiada za znaki drogowe? Zarządzający ruchem i projekt organizacji ruchu

Informacje o rozmieszczeniu znaków drogowych zawarte są w specjalnym dokumencie – projekcie organizacji ruchu – który jest zatwierdzany przez odpowiedni podmiot zarządzający ruchem (tj. przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, marszałka województwa, starostę, prezydenta). O zatwierdzenie organizacji ruchu mogą wnioskować następujące podmioty:

 • zarządca drogi,
 • zarządzający ruchem,
 • inwestor lub jednostka realizująca dane przedsięwzięcie związane np. z ruchem kolejowym czy robotami drogowymi.

Kto stawia znaki drogowe na drogach gminnych, czyli o zarządcy drogi

Od zarządzającego ruchem należy odróżnić zarządcę dróg, który, jak powiedzieliśmy wyżej, może wnioskować o zatwierdzenie organizacji ruchu. To właśnie zarządca drogi odpowiada za kwestie techniczne związane z oznakowaniem dróg, np. za umieszczenie znaków w odpowiednich miejscach czy utrzymanie ich w nienaruszonym stanie. Zgodnie z przepisami zarządcami dróg są odpowiednio:

 • w przypadku dróg krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
 • w przypadku dróg wojewódzkich – zarząd województwa,
 • w przypadku dróg powiatowych – zarząd powiatu,
 • w przypadku dróg gminnych – wójt, burmistrz, prezydent miasta,
 • w przypadku dróg osiedlowych – zarządca osiedla bądź wspólnota,
 • w przypadku prywatnych parkingów – właściciel terenu.
Czytaj:  Gdzie zgłosić uszkodzony znak drogowy?

Kto stawia znaki drogowe na osiedlu i drogach gminnych – usługi podmiotów prywatnych

Musimy pamiętać, że choć zarządca drogi jest odpowiedzialny za utrzymanie infrastruktury na odpowiednim poziomie, w tym za umieszczenie znaków drogowych, w praktyce znaki stawiane są przez prywatne podmioty, które zajmują się tym zawodowo. Jednym z takich podmiotów, zapewniającym klientom profesjonalną i szybką obsługę, jest firma ViaSigni.

Samowola w zakresie oznakowania drogi – konsekwencje prawne

Na zakończenie zauważmy, że osoby, które w danym przypadku nie pełniąc funkcji zarządcy drogi, oznakują drogę zgodnie z własnym uznaniem, ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie. Jak bowiem wskazuje art. 85. § 1. Kodeksu Wykroczeń, kto samowolnie ustawia, niszczy, uszkadza, usuwa, włącza lub wyłącza znak, sygnał, urządzenie ostrzegawcze lub zabezpieczające albo zmienia ich położenie, zasłania je lub czyni niewidocznymi, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Należy mieć na uwadze, że odpowiedzialności tej nie podlega osoba, która stawia znak na drodze będącej jej własnością.

Kliknij aby ocenić
woj. podkarpackie, Rzeszów