790 757 765 biuro@viasigni.pl

 

Wiedza na temat oznakowania parkingów to obowiązek kierowcy. Niedopatrzenia mogą słowno kosztować. Mandaty wręczane są tym osobom, które z dużą dozą nonszalancji traktują znaki poziome na parkingu lub zwyczajnie nie posiadają stosownej wiedzy, aby unikać kar. Niewiedza nie może być jednak i nie jest traktowana jako wytłumaczenie.

Jednym ze znaków, które przysparzają właścicielom aut niemało kłopotów, jest koperta na parkingu. To oznakowanie ma kształt białego prostokąta z zaznaczonymi przekątnymi, które umieszczone są na białym tle. Można się z nimi spotkać na różnych parkingach, m.in. w miejskiej strefie parkowania, na osiedlach, przed centrami handlowymi, poradniami medycznymi i w wielu innych lokalizacjach. Co oznacza koperta na parkingu?
Oznakowanie parkingu – przepisy

Zanim skupimy się na samej kopercie, przypomnijmy, jak znakuje się stanowiska postojowe. Do oznaczenia miejsc, na których można zostawić samochód, stosuje się przede wszystkim oznakowanie poziome, w tym linie P-18 lub P-19. Dla aut użytkowanych przez osoby z niepełnosprawnościami konieczne jest zastosowanie znaku P-24, który jest symbolem osoby niepełnosprawnej. Piktogram przedstawia człowieka siedzącego na wózku inwalidzkim. Innym wariantem tego oznaczenia jest tzw. koperta. Co ważne, bez względu na przyjętą metodę oznakowanie parkingu dla niepełnosprawnych powinno mieć zawsze tło niebieskie, wyróżniające się i widoczne z daleka.
Koperta na parkingu – zasady

Co oznacza koperta na parkingu? Wskazuje ona miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami, które legitymują się kartą parkingową. Karta ta wydawana jest osobom, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się. Przypisana jest do człowieka, a nie pojazdu. Co bardzo ważne z punktu widzenia bliższych i dalszych podróży – karta obowiązuje nie tylko na terenie Polski, ale również Unii Europejskiej. Daje też kilka innych uprawnień, które okazać się mogą kluczowe z punktu widzenia osoby z niepełnosprawnością. Zezwala, chociażby, na niestosowanie się do niektórych zakazów dotyczących ograniczeń prawa postoju i ruchu. Kto może dostać kartę parkingową? Do jej otrzymania upoważnia znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności potwierdzony orzeczeniem lekarskim, a także problemy z poruszaniem się wśród osób poniżej 16 roku życia. O kartę może starać się również placówka rehabilitacyjna, instytucja opiekująca się osobami z niepełnosprawnościami lub edukująca je w zakresie radzenia sobie z codziennymi czynnościami.
Oznakowanie parkingów – koperta komercyjna

Wielu kierowców marzy o zastrzeżonym postoju dla swojego auta. Dotyczy to zarówno osób prywatnych, jak i firm czy instytucji. Prawo wyłączności pozwala uniknąć czasem bardzo czasochłonnego szukania miejsca parkingowego. Problem z dostępnością dotyczy w dużej mierze osiedli i obiektów w centrum większych aglomeracji. Niemała liczba gospodarstw domowych posiada więcej niż jeden samochód, a projektowane lata temu parkingi nie brały jeszcze pod uwagę takiego zapotrzebowania na postoje, jakie jest obecnie. Kierowcy mogą się starać o zastrzeżone miejsce parkingowe. Ponoszą przy tym ustalone opłaty okresowe i koszty oznakowania i jego usunięcia. Tego rodzaju postój działa całodobowo lub w określonych godzinach. Wniosek o przydzielenie miejsca parkingowego należy składać do Zarządu Dróg Miejskich albo spółdzielni. Jakie oznakowanie parkingów jest wówczas stosowane? Jest to tzw. koperta komercyjna.
Żółta koperta na parkingu – co oznacza?

Pisaliśmy o tym, że miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami oznaczone są białymi kopertami na niebieskim tle. Żółty kolor koperty to jeden ze znaków poziomych na parkingu, z którymi też możemy się spotkać. Co oznacza? To miejsce zastrzeżone dla konkretnego pojazdu. Można się z nim spotkać np. przy takich placówkach jak urzędy i inne instytucje państwowe oraz placówki służby zdrowia.

Koperta jako znak parkingowy daje konkretne uprawnienia. Aby móc stawiać samochód na takich miejscach, trzeba być posiadaczem karty parkingowej albo stosownej zgody.

Kliknij aby ocenić
woj. podkarpackie, Rzeszów