790 757 765 biuro@viasigni.pl

Bariery energochłonne
produkcja i montaż

Sprzedaż barier energochłonnych

Oferowane przez naszą firmę bariery ochronne drogowe zostały ocynkowane w celu zabezpieczenia przed przed korozją, co sprawia, że mogą być eksploatowane przez wiele lat bez względu na panujące warunki pogodowe – mrozy oraz opady deszczu i śniegu im nie straszne! Montaż barier drogowych energochłonnych wykonujemy szybko i sprawnie, dzięki odpowiednio przeszkolonej kadrze monterów, bazie sprzętu i doświadczeni. Podpory całej konstrukcji umieszcza się głęboko w ziemi, natomiast poszczególne elementy barier łączy się ze sobą za pomocą solidnych śrub skręcanych pneumatycznie.

Prawidłowo zaprojektowana oraz wykonana konstrukcja energochłonna ma za zadanie uniemożliwić przejechanie pojazdu poza krawędź jezdni oraz w sposób jasny i czytelny wyznaczyć zewnętrzną krawędź drogi. Bariera energochłonna uniemożliwi przede wszystkim zderzenie czołowe z innym uczestnikiem ruchu drogowego czy też wjechanie na obszar, gdzie poruszanie się samochodów jest zabronione, na przykład na chodnik lub drogę dla rowerów. Pozwoli to na zachowanie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa w czasie jazdy.

drogowa bariera energochłonna ViaSigni
bariera energochłonna produkcja i montaż ViaSigni

Bariery energochłonne: producent

ViaSigni to polski producent barierek energochłonnych i innych elementów infrastruktury drogowej. Zapraszamy do obejrzenia wszystkich produktów znajdujących się w ofercie naszej firmy oraz do wybrania najodpowiedniejszych rozwiązań dla swoich potrzeb. W ramach prowadzonych działań oferujemy nie tylko bariery drogowe, ale także mostowe czy przydrogowe barierki u11. Zajmujemy się sprzedażą, a na specjalne życzenie klientów realizujemy także kompleksowy montaż konstrukcji. Posiadamy niezbędne doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu prac, dlatego podejmowanie realizacje wykonujemy w sposób szybki, profesjonalny oraz z dbałością o nawet najmniejszy szczegół.

Firma VIASIGNI już od lat zajmuje się produkcją oraz montażem znaków drogowych. Oferujemy szeroką gamę akcesoriów, które mogą być umieszczane zarówno na drogach publicznych, wewnętrznych osiedlach, jak i na parkingach. Znakomita jakość wykonania, a także odporność na działanie niesprzyjających warunków atmosferycznych – przede wszystkim tymi parametrami odznaczają się oferowane przez nas znaki drogowe. Oferujemy także fachowy montaż dostarczonych znaków. Dostarczane oznakowania zostały w odpowiedni sposób zabezpieczone przed korozją, dzięki czemu mogą być eksploatowane przez długi czas bez jakichkolwiek oznak zużycia oraz zniszczenia. Na potrzeby tymczasowych prac lub zmian organizacji ruchu świadczymy wynajem znaków drogowych i mobilnej sygnalizacji świetlnej.

Zakupującym bariery energochłonne oferujemy również fachowe malowanie dróg i pasów drogowych wykonywane przy użyciu kilku technik. Zapraszamy do współpracy.

Bariery energochłonne: Warunki gwarancji i instrukcja użytkowania

Bariery energochłonne: Warunki gwarancji

Gwarancja barier energochłonnych obejmuje w szczególności:

 • powłokę cynkową,
 • spoiny sczepne,
 • połączenia śrubowe,
 • uszkodzenia wynikające z wad materiału, błędów produkcyjnych, montażowych (jeśli montaż wykonywał gwarant)

Gwarancja udzielana jest na okres zgodny z umową przy zachowaniu warunków utrzymania wygrodzeń zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w niniejszym dokumencie oraz określeniu kategorii agresywności korozyjnej atmosfery zgodnie z PN-EN ISO 14713-1.

Bariery energochłonne: Obsługa i konserwacja
 • W przypadku uszkodzenia powłoki farby bądź cynku w trakcie montażu bądź użytkowania barier energochłonnych należy stosować odpowiednio:
  • zabezpieczenie ubytków powłoki cynkowej poprzez staranne oczyszczenie miejsca, w którym wystąpił ubytek do klasy czystości S.A 2,5,
  • uzupełnienia powłoki farbą cynkową o zawartości cynku co najmniej 99 %. Powłoka nie powinna być cieńsza niż 150 μm.
 • Miejsca montażu barier energochłonnych powinno być na bieżąco odśnieżane oraz oczyszczane z zanieczyszczeń.
 • Raz w roku należy kontrolować wzrokowo stan powłoki cynkowej, w przypadku stwierdzonych braków powłoki należy uzupełnić powłokę wg pkt 3.a)
 • Usuwanie „białej korozji” z elementów stalowych:
  Biała korozja powstaje na elementach stalowych cynkowanych w okresie zimowym na skutek stosowania chlorków zawartych w solach służących do odśnieżania nawierzchni dróg poprzez ich zgarnięcie z błotem pośniegowym na bariery energochłonne. Biała korozja powoduje zmniejszenie powłoki cynkowej. Zaleca się kontrolę elementów po każdym okresie zimowych, w przypadku występowania zjawiska białej korozji należy ją usunąć oraz zabezpieczyć farbą z zawartością cynku min 99%. Konsekwencje związane z pojawieniem się białek korozji nie stanowią podstawy pod roszczeń gwarancyjnych.
Bariery energochłonne: Mycie

Bariery drogowe należy utrzymywać w należytym stanie technicznym poprzez usuwanie z ich powierzchni brudu, smarów, soli, wysokich traw i pnączy. Mycie barier energochłonnych należy wykonywać obligatoryjnie po każdym skończonym sezonie zimowym. Zalecane jest wykonywanie przeglądów co 6 miesięcy.

Temperatura wody użytej do mycia nie powinna być wyższa niż 10⁰C. Zaleca się dodawanie do wody niewielkiej ilości detergentów (uprzednio sprawdzonych czy nie wpływają agresywnie na powłoki barier).

Po umyciu elementy myte należy spłukać czystą wodą.

Wszelkie prace związane z utrzymaniem barier energochłonnych należy udokumentować, przy dokonaniu napraw konieczna jest dokumentacja fotograficzna uszkodzenia przed i po naprawie.

Bariery energochłonne: Reklamacje
 • Świadczenia gwarancyjne barier energochłonnych będą realizowane w wyniku pozytywnego rozpatrzenia złożonej przez Nabywcę pisemnej reklamacji.
 • O wykryciu wad Nabywca powiadomi Gwaranta w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia pojawienia się wady pod rygorem utraty uprawnień do gwarancji.
 • Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: biuro@viasigni.pl oraz potwierdzić jej treść w formie pisemnej listem poleconym lub osobiście w siedzibie Gwaranta.
 • Gwarancje rozpatrywane są w terminie 14 dni od wpłynięcia potwierdzenia reklamacji poprzez list polecony.
 • W razie nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacji Nabywca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z podjęciem przez Gwaranta działań mających na celu usunięcie wady/usterki.
 • W przypadku uznania reklamacji Gwarant ustala z Nabywcą termin usunięcia wad lub dostarczenie bariery energochłonnej wolnego od wad.
 • Bariery energochłonne, które w wyniku uzasadnionej reklamacji zostaną zdemontowane przechodzą na rzecz Gwaranta w dniu dostawy nowego materiału wolnego od wad.

Instrukcja użytkowania i warunki gwarancji na produkt bariery energochłonne również do pobrania w wersji PDF:

Tag: Barierki drogowe producent, bariera energochłonna, montaż barier drogowych

Kliknij aby ocenić
woj. podkarpackie, Rzeszów