790 757 765 biuro@viasigni.pl

Kierowanie ruchem drogowym

Zazwyczaj za kierowanie ruchem odpowiadają znaki drogowe, sygnalizacja świetlna i inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Zapewne wszyscy kojarzą również sytuacje, w których na środku skrzyżowania spotykamy policjanta – dzieje się tak na przykład wtedy, gdy sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ruchliwych ulic ulegnie awarii. Przypadków, w których dysponująca odpowiednimi uprawnieniami osoba, nie zaś urządzenia czy znaki, kierują ruchem można wymienić znacznie więcej. Nie zawsze też osobą, która takie uprawnienia posiada, jest policjant. W naszej firmie świadczymy usługi kierowania ruchem ulicznym na zlecenie klienta. Gwarantujemy profesjonalizm wysoki poziom bezpieczeństwa

Kto oprócz policjanta może kierować ruchem drogowym?

Przepisy prawne wyróżniają szereg podmiotów uprawnionych do kierowania ruchem drogowym. Podmiotami tymi są między innymi:

  • pracownicy kolei na przejeździe kolejowym;
  • osoby, które czuwają nad bezpiecznym przejściem dzieci przez jezdnię w wyznaczonym miejscu;
  • osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki, konduktu pogrzebowego lub innej zorganizowanej grupy – jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego przemieszczenia się;
  • członkowie zespołu ratownictwa medycznego;
  • osoby działające w imieniu zarządcy dróg, wykonujące roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi.

Pracownicy naszej firmy mają uprawnienia do kierowania ruchem, zdobyte w trakcie specjalnego szkolenia organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Dzięki niemu są oni przygotowani do kierowania ruchem zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym.

kierowanie ruchem drogowym

Kierowanie ruchem – roboty drogowe i inne sytuacje

Ze świadczonej przez nas usługi kierowania ruchem skorzystać można w różnych sytuacjach, których punktem wspólnym są szczególne wymagania w zakresie bezpieczeństwa. Z sytuacjami tego rodzaju mamy do czynienia w przypadku m.in. robót drogowych czy wydarzeń kulturalnych, np. koncertów i festiwali, gdy osoba kierująca ruchem pomaga w szybkim i bezpiecznym opuszczeniu parkingu przez kierowcę pojazdu.

Kierowanie ruchem drogowym – co oferujemy?

Nasze usługi obejmują nie tylko dobrze wszystkim znane ręczne kierowanie ruchem, czyli ujmując rzecz ściślej, kierowanie ruchem za pomocą poleceń, sygnałów, gestów i przy użyciu tarcz, ale także ocenę ryzyka i opracowanie instrukcji bezpieczeństwa. Zatrudnieni przez nas pracownicy są przeszkoleni do tego, aby skutecznie kierować ruchem nawet w trudnych warunkach – gdy ograniczona jest widoczność, a ruch cechuje się dużą intensywnością.

kierowanie ruchem znaki drogowe

Kierowanie ruchem: sygnalizacja świetlna i znaki drogowe

W skład przygotowanej przez nas oferty usług kierowania ruchem drogowym wchodzi także wynajem znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej. Zapewniamy oznakowanie pionowe w zróżnicowanych rozmiarach, pokryte różnymi rodzajami folii. Oprócz tego proponujemy bezawaryjne, wysokiej klasy urządzenia sygnalizacyjne, które mogą pracować w niesprzyjających warunkach pogodowych, zapewniając uczestnikom ruchu wysoki poziom bezpieczeństwa. W naszej wypożyczalni znaleźć można m.in. trzykomorowe sygnalizacje ledowe oraz sygnalizacje z możliwością włączenia obustronnie światła czerwonego. Urządzenia wspierają kierowanie ruchem bez konieczności całodobowej obecności osoby kierującej ruchem. W celu ustalenia szczegółowych warunków wynajmu urządzeń i znaków prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Kliknij aby ocenić
woj. podkarpackie, Rzeszów