790 757 765 biuro@viasigni.pl

Wygrodzenia drogowe i barierki drogowe

ViaSigni oferuje solidne i trwałe wygrodzenia drogowe własnej produkcji. Przygotowujemy projekty oraz realizujemy montaż wygrodzeń. Barierki drogowe naszej produkcji wykonane są ze stali cynkowanej, możliwe do malowania proszkowego na wybrane przez klienta barwy oraz oklejanie folią.

Ogrodzenie łańcuchowe

Parametr Wartość
A [mm] 1500, 2000
H [mm] 1100
 H1 [mm]  1100÷1600
 C [mm]  500
 Rura1  48,3÷60,3 x 2÷4
 Utwierdzenie do podłoża  kotwa lub stopka
 Połączenie śrubowe  M10÷12 kl. 5,8÷10,9
 Dekiel [mm]  PEHD 48,3 ÷60,3
 Ucho [mm]  pręt 8÷10
Wygrodzenie łańcuchowe

Dostępne warianty wykonania:

 1. Ocynk
 2. Ocynk + malowanie proszkowe
 3. Ocynk + malowanie proszkowe + oklejenie folią

Ogrodzenie „olsztyńskie” – bez wypełnienia

Parametr Wartość
A [mm] 1500, 2000, 2500
H [mm] 800÷1200
B [mm] 500÷1000
H1 [mm] 800÷1700
 Rura1 48,3÷60,3 x 1,5÷5
Rura2 48,3÷60,3 x 1,5÷5
R [mm] 190
Utwierdzenie do podłoża kotwa lub stopka
Połączenie śrubowe M10÷12 kl. 5,8÷10,9
Dekiel [mm] PEHD 48,3 -60,3
Ogrodzenie „olsztyńskie” – bez wypełnienia

Dostępne warianty wykonania:

 1. Ocynk
 2. Ocynk + malowanie proszkowe
 3. Ocynk + malowanie proszkowe + oklejenie folią

Ogrodzenie „olsztyńskie” – z wypełnieniem

Parametr Wartość
A [mm] 1500, 2000
H [mm] 1100
B [mm]  1100÷1600
C [mm]  500
H1 [mm]
Rura1  48,3÷60,3 x 2÷4
Rura2 48,3÷60,3 x 1,5÷5
Płaskownik lub pręt Płaskownik: 20÷30 x 3÷5
Pręt fi 8÷14
R [mm] 190
Utwierdzenie do podłoża  kotwa lub stopka
Połączenie śrubowe  M10÷12 kl. 5,8÷10,9
Dekiel [mm]  PEHD 48,3 ÷60,3
Ogrodzenie „olsztyńskie” – z wypełnieniem

Dostępne warianty wykonania:

 1. Ocynk
 2. Ocynk + malowanie proszkowe

Wygrodzenie ramowe z poziomą poprzeczką bez wypełnienia

Parametr Wartość
A [mm] 1000, 1500, 2000, 2500
H [mm] 800÷1200
C [mm] 300-8000
H1 [mm] 800÷1700
Rura1 48,3÷60,3 x 1,5÷5
Rura2 48,3÷60,3 x 1,5÷5
R [mm] 190
Utwierdzenie do podłoża  kotwa lub stopka
Połączenie śrubowe  M10÷12 kl. 5,8÷10,9
Wygrodzenie ramowe z poziomą poprzeczką bez wypełnienia

Dostępne warianty wykonania:

 1. Ocynk
 2. Ocynk + malowanie proszkowe

Wygrodzenie ramowe z poziomą poprzeczką z wypełnieniem pionowymi szczeblinami

Parametr Wartość
A [mm] 1500, 2000, 2500
H [mm] 800÷1200
C [mm] 600-1100
H1 [mm] 800÷1700
Rura1 48,3÷60,3 x 1,5÷5
Rura2 48,3÷60,3 x 1,5÷5
Rura3 lub pręt Rura 20÷48,3 x 1,5÷5
Pręt fi 8÷14
R [mm] 190
Utwierdzenie do podłoża  kotwa lub stopka
Połączenie śrubowe  M10÷12 kl. 5,8÷10,9
Wygrodzenie ramowe z poziomą poprzeczką z wypełnieniem pionowymi szczeblinami

Dostępne warianty wykonania:

 1. Ocynk
 2. Ocynk + malowanie proszkowe
 3. Ocynk + malowanie proszkowe + oklejenie folią

Ogrodzenie segmentowe – rama z kształtownika wypełnienie z pionowych szczeblin

Parametr Wartość
A [mm] 1500, 2000, 2500
H [mm] 800÷1200
B [mm] < 140
C [mm] 500-1000
H1 [mm] 800÷1700
Kształtownik K [mm] 30÷50 x 30÷50 x 2÷4
Rura1 lub kształtownik 48,3÷60,3 x 1,5÷5
40÷50 x 40÷60 x 1,5÷5
Pręt [mm] 8÷14
Utwierdzenie do podłoża kotwa lub stopka
Połączenie śrubowe M10÷12 kl. 5,8÷10,9
Dekiel [mm] PEHD
Ogrodzenie segmentowe – rama z kształtownika wypełnienie z pionowych szczeblin

Dostępne warianty wykonania:

 1. Ocynk
 2. Ocynk + malowanie proszkowe

Ogrodzenie segmentowe – „błotochron”

Parametr Wartość
A [mm] 2100
H [mm] 750÷1500
H1 [mm] 750÷2000
C [mm] 650÷1400
Rura1 60,3 x 2÷4
Utwierdzenie do podłoża kotwa lub stopka
Połączenie śrubowe M10÷12 kl. 5,8÷10,9
Blacha aluminiowa
osłonowa [mm]
Blacha 1,5÷3
Dekiel [mm] PEHD – 60,3
Ogrodzenie segmentowe – „błotochron”

Dostępne warianty wykonania:

 1. Ocynk
 2. Ocynk + malowanie proszkowe

Ogrodzenie stalowo – żeliwne, rama z kształtownika wypełnienie z pionowych szczeblin

Parametr Wartość
A [mm] 1500, 2000, 2500
H [mm] 800÷1200
B [mm] < 140
C [mm] 800÷1000
H1 [mm] 600÷1000
H2 [mm] 120
H3 [mm] 1300÷1700
Rura 1 fi 60,3÷76
Kształtownik K [mm] 30÷50 x 30÷50 x 2÷4
Rura lub kształtownik Rura – 22 x 1,5
Pręt fi 8 ÷14
Utwierdzenie do podłoża kotwa
Połączenie śrubowe M10÷12 kl. 5,8÷10,9
Element I Gałka żeliwna
Element II Pierścień żeliwny
Wygrodzenie stalowo – żeliwne, rama z kształtownika wypełnienie z pionowych szczeblin

Dostępne warianty wykonania:

 1. Ocynk + malowanie proszkowe

Ogrodzenie stalowo – żeliwne, połączenie łańcuchowe

Parametr Wartość
A [mm] 1500, 2000, 2500
H [mm] 800÷1200
H1 [mm] 700÷1100
H2 [mm] 120
H3 [mm] 1300÷1700
Rura 1 fi 60,3÷76
Utwierdzenie do podłoża
kotwa
Połączenie śrubowe
M10÷12 kl. 5,8÷10,9
Element I Gałka żeliwna
Element II Pierścień żeliwny
Ogrodzenie stalowo – żeliwne, połączenie łańcuchowe

Dostępne warianty wykonania:

 1. Ocynk + malowanie proszkowe
Wygrodzenia drogowe: Okres i warunki gwarancji

Gwarancja obejmuje w szczególności:

 • folie odblaskowe
 • powłokę lakierniczą
 • powłokę cynkową
 • spoiny szczepne
 • połączenia śrubowe
 • uszkodzenia wynikające z wad materiału, błędów produkcyjnych, montażowych (jeśli montaż wykonywał gwarant)

Gwarancja udzielana jest na okres zgodny z umową przy zachowaniu warunków utrzymania wygrodzeń zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w niniejszym dokumencie oraz określeniu kategorii agresywności korozyjnej atmosfery zgodnie z PN-EN ISO 14713-1

Wygrodzenia drogowe: Przeznaczenie i warunki stosowania

Wygrodzenia należą do grupy urządzeń zabezpieczających ruch pieszy i rowerowy na drogach oraz chodnikach. Wygrodzenia stosowane są w celu kanalizowania ruchu pieszego oraz rowerowego na odcinkach dróg, chodników oraz placów, mogą być stosowane tylko po prawidłowym ich zamocowaniu do podłoża wg przepisów technicznobudowlanych właściwych dla poszczególnych rodzajów budowli w inżynierii komunikacyjnej.

Wygrodzenia drogowe: Składowanie

Wygrodzenia powinny być składowane w taki sposób, aby nie dotykały podłoża, powinny być zabezpieczone przez osadzaniem się pyłu, opadów atmosferycznych oraz promieniami UV. Powinny być składowane w suchych warunkach na podkładach drewnianych lub tworzywowych zabezpieczając w ten sposób stykanie się ich z podłożem.

Wyroby malowane transportowane są w folii stretch, która musi być usunięta zaraz po dostawie do zamawiającego – folia służy wyłącznie do transportu. Wygrodzenia należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, solami i środkami chemicznymi.

Wygrodzenia drogowe: Obsługa i konserwacja

W przypadku uszkodzenia powłoki farby bądź cynku w trakcie montażu bądź użytkowania wygrodzeń należy stosować odpowiednio:

 1. zabezpieczenie ubytków powłoki cynkowej poprzez staranne oczyszczenie miejsca, w którym wystąpił ubytek do klasy czystości S.A 2,5 oraz wykonanie uzupełnień powłoki farbą cynkową o zawartości cynku co najmniej 99 %. Powłoka nie powinna być cieńsza niż 150 μm.
 2. zabezpieczenie powłoki z farby proszkowej poprzez oczyszczenie obszaru uszkodzonego z brudu, kurzu oraz smarów itp. Zabrudzenia tłuste należy usunąć poprzez zastosowanie odpowiednich rozpuszczalników. Po oczyszczeniu obszar uszkodzony należy uszorstnić papierem ściernym 1500. Uszorstnienie należy wykonać w taki sposób, aby nie uszkodzić powłoki znajdującej się pod warstwą farby. Po oczyszczeniu należy wykonać naprawę farbą o odpowiednio dobranym kolorze. Zaleca się stosowanie co najmniej 2 warstw farby naprawczej.
  1. Miejsca montażu wygrodzeń powinno być na bieżąco odśnieżane oraz oczyszczane z
   zanieczyszczeń.
  2. Raz w roku należy kontrolować wzrokowo stan powłoki cynkowej, w przypadku stwierdzonych
   braków powłoki należy uzupełnić powłokę wg pkt 3.a)
  3. Usuwanie „białej korozji” z elementów stalowych
   Biała korozja powstaje na elementach stalowych cynkowanych w okresie zimowym na skutek stosowania chlorków zawartych w solach służących do odśnieżania nawierzchni dróg poprzez ich zgarnięcie z błotem pośniegowym na wygrodzenia. Biała korozja powoduje zmniejszenie powłoki cynkowej. Zaleca się kontrolę elementów po każdym okresie zimowych, w przypadku występowania zjawiska białej korozji należy ją usunąć oraz zabezpieczyć farbą z zawartością cynku min 99%. Konsekwencje związane z pojawieniem się białek korozji nie stanowią podstawy pod roszczeń gwarancyjnych.
Wygrodzenia drogowe: Mycie

Wygrodzenia należy utrzymywać w należytym stanie technicznym poprzez usuwanie z ich powierzchni brudu, smarów, soli, wysokich traw i pnączy. Mycie wygrodzeń należy wykonywać obligatoryjnie po każdym skończonym sezonie zimowym. Zalecane jest wykonywanie przeglądów co 6 miesięcy.

Temperatura wody użytej do mycia nie powinna być wyższa niż 10⁰C. Zaleca się dodawanie do wody niewielkiej ilości detergentów (uprzednio sprawdzonych czy nie wpływają agresywnie na powłoki wygrodzeń). Mycie powinno być wykonane szczotką z miękkim włosiem. Po umyciu elementy myte należy spłukać czystą wodą. Czyszczenie folii odblaskowej należy wykonywać tylko i wyłącznie czystą wodą.

Wszelkie prace związane z utrzymaniem wygrodzeń należy udokumentować, przy dokonaniu napraw konieczna jest dokumentacja fotograficzna uszkodzenia przed i po naprawie.

Wygrodzenia drogowe: Reklamacje
 • świadczenia gwarancyjne będą realizowane w wyniku pozytywnego rozpatrzenia złożonej przez Nabywcę pisemnej reklamacji.
 • o wykryciu wad Nabywca powiadomi Gwaranta w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia pojawienia się wady pod rygorem utraty uprawnień do gwarancji.
 • reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: biuro@viasigni.pl oraz potwierdzić jej treść w formie pisemnej listem poleconym lub osobiście w siedzibie Gwaranta.
 • gwarancje rozpatrywane są w terminie 14 dni od wpłynięcia potwierdzenia reklamacji poprzez list polecony.
 • w razie nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacji Nabywca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z podjęciem przez Gwaranta działań mających na celu usunięcie wady/usterki.
 • w przypadku uznania reklamacji Gwarant ustala z Nabywcą termin usunięcia wad lub dostarczenie wygrodzenia wolnego od wad.
 • wygrodzenia które w wyniku uzasadnionej reklamacji zostaną zdemontowane przechodzą na rzecz Gwaranta w dniu dostawy nowego materiału wolnego od wad.

Dokument instrukcji wygrodzeń drogowych i barierek U11 do pobrania:

Kliknij aby ocenić
woj. podkarpackie, Rzeszów