790 757 765 biuro@viasigni.pl

Każdy kierowca podczas kursu na prawo jazdy nauczył się wielu przepisów zawartych w kodeksie. Na szkoleniu omawiane były znaki drogowe określające pierwszeństwo przejazdu, nakazu, zakazu, ostrzegawcze, informacyjne, a także oznaczenia poziome. Z pewnością podczas kursu poruszona została również tematyka kierowania ruchem w przypadku awarii sygnalizacji świetlnej, wypadku czy robót drogowych. Tego rodzaju informacje należy systematycznie powtarzać. W związku z tym przypominamy, kto ma uprawnienia do kierowania ruchem.

Osoby uprawnione do kierowania ruchem. Czy tylko policjant ma takie uprawnienia?

W przypadku kolizji na drodze ważne jest, żeby zorganizować sterowanie ruchem. Pracę tę często wykonują policjanci. Każdy kierowca powinien doskonale znać oraz prawidłowo rozpoznać pokazywane sygnały. Warto przypomnieć, że polecenia wydawane przez policjanta są ważniejsze niż znaki lub sygnalizacja świetlna. Nie wszyscy kierujący pojazdami wiedzą jednak, że uprawnienie do kierowania ruchem drogowym ma nie tylko policja. Wiele innych osób może koordynować przejazd samochodów. Do tej grupa zalicza się między innymi:

  • funkcjonariuszy Straży Granicznej,
  • strażników gminnych lub miejskich,
  • inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego,
  • osoby działające w imieniu zarządcy drogi,
  • żołnierzy Żandarmerii Wojskowej,
  • ratowników górskich,
  • strażników leśnych.

Oczywiście wymienione osoby uprawnione mogą kierować ruchem drogowym tylko w niektórych sytuacjach. Na przykład żołnierz wojskowego organu porządkowego może wydawać polecenia podczas zabezpieczania przemarszu. Natomiast strażnik leśny może kierować ruchem na terenie lasu lub parku narodowego.

Oferta: Kierowanie ruchem przez osobę uprawnioną

Kierowanie ruchem drogowym przez osobę uprawnioną – najważniejsze zasady

Pokrótce przypomnijmy, jakie są najważniejsze zasady, których należy przestrzegać podczas kierowania ruchem przez osobę uprawnioną. Przede wszystkim osoba nawigująca musi stać na środku skrzyżowania tak, aby wszyscy kierowcy wyraźnie widzieli wskazówki. Podstawowa pozycja wygląda w następujący sposób:

  • kierujący ruchem stoi tak, aby linia barków wskazywała otwarty kierunek przejazdu;
  • ręce kierującego muszą być opuszczone wzdłuż tułowia;
  • głowa kierującego jest skierowana w lewo lub w prawo.
Czytaj:  W jakiej odległości od budynku powinny znajdować się progi zwalniające?

W momencie, w którym kierujący unosi obie ręce i stoi przodem do aut, samochody na wprost muszą stać. Natomiast jeśli w tej pozycji stoi bokiem do nich – mogą one swobodnie przejechać. Dodatkowo kierujący ruchem, poprzez odpowiednie podniesienie rąk, wskazuje kierunek jazdy.

Jest to kilka prostych zasad, które należy zapamiętać, aby poprawnie reagować na ruchy kierującego.

 

Kliknij aby ocenić
woj. podkarpackie, Rzeszów