790 757 765 biuro@viasigni.pl
Odpowiednio utrzymana infrastruktura jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania każdej jednostki osadniczej bez względu na jej wielkość. Bez ulic, oświetlenia, znaków drogowych czy przystanków komfort codziennego życia mieszkańców uległby znacznemu pogorszeniu, a rozwój gospodarczy danego regionu zostałby zahamowany. Co oczywiste, poszczególne elementy infrastruktury miast czy wsi mogą ulec uszkodzeniu, np. w wyniku wypadków czy oddziaływania atmosferycznego. W takiej sytuacji władze danej jednostki podejmują działania naprawcze. W artykule podpowiadamy, gdzie zgłosić uszkodzony znak drogowy i inne uszkodzone elementy infrastruktury.

Wymiana znaków drogowych – gdzie zgłosić?

Za stan dróg, w tym ich odpowiednie oznakowanie odpowiada zarządca drogi. Stąd osoba, która napotka uszkodzony znak, musi ustalić, kto w danym przypadku jest zarządcą, czyli – w praktyce – sprawdzić, kategorię szlaku drogowego. Zarządcami dróg są odpowiednio:
  • w przypadku dróg krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
  • w przypadku dróg wojewódzkich – zarząd województwa,
  • w przypadku dróg powiatowych – zarząd powiatu,
  • w przypadku dróg gminnych – wójt, burmistrz, prezydent miasta,
  • w przypadku dróg osiedlowych – zarządca osiedla bądź wspólnota,
  • w przypadku prywatnych parkingów – właściciel terenu.

Osoba, która zauważy uszkodzony znak, powinna zgłosić się do właściwego w danej sytuacji zarządcy dróg.

Gdzie zgłosić uszkodzony znak drogowy? Zarząd Dróg Miejskich

Często w miastach – jest tak np. w Krakowie, Poznaniu czy Warszawie – powołuje się specjalną jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która odpowiada za utrzymanie w należytym stanie infrastruktury miejskiej. Jednostki tego rodzaju noszą zwykle nazwę Zarządu Dróg Miejskich. Jeśli zauważymy uszkodzone elementy infrastruktury, np. znaki drogowe, w mieście, w którym powołano zarząd dróg miejskich, powinniśmy niezwłocznie skorzystać ze specjalnej infolinii bądź skontaktować się z zarządem drogą mailową.

Kliknij aby ocenić
Czytaj:  Jak napisać wniosek o postawienie znaku drogowego?
woj. podkarpackie, Rzeszów