790 757 765 biuro@viasigni.pl

Projektanci, architekci, inwestorzy, wykonawcy – wszyscy przy okazji realizowania planu budowlanego już od jego najwcześniejszego etapu, zobowiązani są do stosowania się do określonych zasad i procedur. Ich nieprzestrzeganie grozi poważnymi konsekwencjami.

Jedną z kwestii do przemyślenia jest, chociażby, sprawa parkingu. Jakim regulacjom podlega? Kluczowe pytanie powinno brzmieć: czy parking jest w ogóle obiektem budowlanym? Jeśli tak, to w jakim zakresie? W tym artykule spróbujemy odpowiedzieć na te i wiele innych pytań.

Parking – definicja

Czym w rozumieniu prawa jest parking? Definicja tłumaczy, że jest to wydzielona powierzchnia, przeznaczona do postoju i parkowania samochodów, która składa się ze stanowisk postojowych, a także łączących je dojazdów, jeżeli takie występują. Trzeba podkreślić, że definicja dotyczy tylko samochodów, a nie np. motocykli.

Parking – prawo budowlane a odległość od budynku

Jak planować stanowiska postojowe zgodnie z prawem budowlanym? Miejsca parkingowe muszą stać się elementem szerszej koncepcji zagospodarowania działki. Zgodnie z jej przeznaczeniem i sposobem zabudowy koniecznością są stanowiska postojowe zarówno dla samochodów użytkowników stałych, jak i tymczasowych, w tym również dla osób z niepełnosprawnością. Przepisy, o których mowa, nie dotyczą właścicieli prywatnych posesji. Co do odległości od budynku, to w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych powinna ona wynosić 7 m, w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk – 10 m, a powyżej 20 stanowisk – 20 m. Te zasady obowiązują parkingi dla samochodów osobowych. Dla innych samochodów wytyczne prezentują się odmiennie. Odległość od obiektu w przypadku parkingów do 4 stanowisk musi wynosić 10 m, a powyżej 4 miejsc – 20 m.

Oferta: Odbojnice parkingowe

Czytaj:  Jak napisać wniosek o postawienie znaku drogowego?

Parking – prawo budowlane a wymiary stanowisk postojowych

Jaką wielkość powinny mieć stanowiska parkingowe? W przypadku samochodów osobowych właściwe wymiary to 2,5 x 5 m. Dla aut osobowych, które są użytkowane przez osoby z niepełnosprawnościami, niezbędne jest wydzielenie powierzchni 3,6 x 5 m, dla samochodów ciężarowych – 3,5 x 8 m, a dla autobusów – 4 x 10 m. Tyle jeśli chodzi o odnoszące się do wielkości stanowisk postojowych prawo budowlane. Miejsca parkingowe regulują stosowne przepisy i jasno sformułowane zasady.

Parking jako obiekt budowlany

Czy parking powinno się traktować jako obiekt budowlany? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy zastanowić się, co rozumiemy przez pojęcie „budowa”. Budowa to nic innego jak wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także jego odbudowa, nadbudowa i rozbudowa. Oznacza to, że postrzeganie parkingu jako obiektu budowlanego jest uzasadnione. Czy jego postawienie wymaga pozwolenia? Jeżeli planowany parking będzie miał więcej niż 10 stanowisk postojowych, konieczne jest pozyskanie oficjalnej zgody na budowę.

Przygotowując się do budowy parkingu, już na etapie projektowania trzeba mieć na uwadze obowiązujące przepisy prawne. Pozwoli to wykonać prawidłowy projekt organizacji ruchu na parkingu, prawidłowo wyznaczyć miejsca parkingowe i przełożyć koncepcję na zgodną z zarządzeniami rzeczywistość.

Kliknij aby ocenić
woj. podkarpackie, Rzeszów