790 757 765 biuro@viasigni.pl

Przepisy regulują rozmaite kwestie związane z budową i użytkowaniem zarówno dróg, jak i miejsc parkingowych. Podlegają im zarówno architekci, inwestorzy, wykonawcy, jak i sami użytkownicy i osoby prywatne. Co warto wiedzieć o stawianiu znaków drogowych?

Tematem tego artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy samowolne postawienie znaku drogowego należy traktować jako wykroczenie. W kontekście tego przedstawimy obowiązujące zasady. Ich znajomość pozwala uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.

Znak drogowy – samowola budowlana

Wszystkie decyzje związane ze stawianiem i usuwaniem znaków drogowych w świetle prawa mogą być podejmowane tylko przez organ zarządzający drogami. Rozpatruje on na wniosek zasadność prośby. Pismo musi zawierać dokładne informacje o tym, gdzie znak miałby być postawiony i dlaczego. Niezwykle istotne jest, aby uzasadnienie było pełne, tzn. tłumaczyło powód wystosowania zapytania. Pismo trzeba kierować do odpowiedniego urzędu. Po wydaniu pozytywnej decyzji zarząd dróg miejskich wprowadza ją w życie. Istnieje przy tym możliwość zlecenia wykonania tego zadania firmie, która specjalizuje się w stawianiu znaków drogowych. Cały proces podlega ograniczeniom i obwarowany jest przepisami. W związku z tym samowolne postawienie znaku drogowego traktowane jest jako wykroczenie.

Oferta: Znaki drogowe producent

Samowolne postawienie znaku drogowego – kary

Kodeks Wykroczeń zawiera informację, że samowolne ustawianie znaków, ich niszczenie, usuwanie, wyłączanie i włączanie zarówno znaku, jak i sygnału, a także urządzeń ostrzegawczych oraz zabezpieczających, zmiana ich położenia, zasłanianie lub uczynienie niewidocznymi, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. Wydawałoby się, że dotyczy to tylko dróg publicznych, jednak za wykroczenie uznaje się również wymienione wyżej działania, podejmowane na drogach prywatnych bez zgody zarządcy. Warto więc przemyśleć wszelkie działania związane ze znakiem drogowym. Samowola budowlana może być bolesna w skutkach dla osoby, podejmującej nieprzemyślane decyzje.

Dodatkowe materiały:

Czytaj:  Kto ma pierwszeństwo na parkingu?

Samowolne postawienie znaku drogowego – uwagi dodatkowe

Jak ma się kwestia samowolnego postawienia znaku drogowego do prawa własności? Właścicielowi albo zarządcy drogi prywatnej przysługuje prawo stawiania i usuwania znaków drogowych. To on odpowiada za ustalenie zasad ruchu. Jednocześnie zobowiązany jest do stosowania się do przepisów, które obowiązują na drogach publicznych. Tym samym swoboda prywatnego właściciela albo zarządcy musi mieścić się w granicach prawa. On ponosi koszty oznakowania drogi. Jeżeli oznaczenia są nieprawidłowe, na właściciela nałożona zostanie kara. Jest to bowiem traktowane jako naruszenie przepisów dotyczących znakowania dróg wewnętrznych. Aby uniknąć popełnienia błędu, prowadzącego do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej, oznaczenie drogi lepiej zlecić profesjonalistom, czyli firmie, która zajmuje się sprzedażą i montażem znaków drogowych.

Oferta: Wynajem znaków drogowych

Oprócz kary za wykroczenie, jakim jest nieuprawnione oznaczenie drogi, na oskarżonego nałożona może być opłata za usunięcie szkody. Warto mieć powyższe na uwadze, jeśli zastanawiasz się czy samowolne postawienie znaku drogowego jest wykroczeniem?

 

Kliknij aby ocenić
woj. podkarpackie, Rzeszów