790 757 765 biuro@viasigni.pl

OWS i Polityka prywatności

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

I. Zakres zastosowania Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw 1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (zwane dalej: OWS) regulują warunki i zasady sprzedaży i dostaw towarów produkowanych bądź sprzedawanych przez przedsiębiorcę: FHU ViaSigni Łukasz Kulig prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod firmą: FHU ViaSigni Łukasz Kulig ul. Solarza 16/28 35-125 Rzeszów NIP:8133592452 oraz warunki i zasady sprzedaży i dostaw towarów produkowanych bądź sprzedawanych przez spółkę: ViaSigni Sp. z o.o. Sp.k. ul. Solarza 16/28, 35-125 Rzeszów NIP:8133822515 (zwanych dalej: Dostawcą), dokonywanych na rzecz innych przedsiębiorców (zwanych dalej: Odbiorcą). 2. Ogólne warunki sprzedaży nie obowiązują konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. 3. Przedstawienie oferty przez Dostawcę, na skutek zapytania wysłanego drogą mailową przez Odbiorcę, i jej akceptacja przez Odbiorcę stanowią poświadczenie, że Odbiorca zapoznał się i akceptuje OWS. Jeżeli Odbiorca pozostaje w stałych stosunkach handlowych z Odbiorcą, akceptacja OWS przy pierwszym zamówieniu jest równoznaczna z ich akceptacją przy następnych zamówieniach, do czasu zmiany ich treści lub uchylenia. 4. OWS zamieszczone są na stronie internetowej: www.viasigni.pl 5. Odmienne od OWS, obowiązujące u Odbiorcy warunki kupna i realizacji dostaw nie są akceptowane przez Dostawcę.

Kliknij aby ocenić
woj. podkarpackie, Rzeszów